fruits

De persoon achter FlexPro ES is Stijn Van der Kerken.

Na mijn studies graduaat elektromechanica in 2002 heb ik gedurende twee jaar gewerkt als storingstechnicien in de voedings - en papiersector.  Mijn werkgebied situeerde zich in de eerste plaats rond het oplossen van storingen op elektrisch vlak, voornamelijk laagspanning, instrumentatie, controle systemen, sturingspanelen en frequentieregelaars.  Wat ik hier onder andere van heb opgestoken is een logische aanpak te hanteren bij het oplossen van technische problemen, en het heeft me zeker ook geholpen voeling te krijgen met de werkelijke uitvoering van een productieplant in het veld. 

Na twee jaar hands-on veldwerk ben ik in een programma gestapt om mezelf bij te scholen tot Industrieel Ingenieur / Master in elektromechanica.  Dit was een full-time opleiding van twee jaar, het eerste jaar behandelde de eerder academische vakken van de eerste drie jaar bij de reguliere studenten.  Mijn tweede jaar volgde ik samen met de reguliere studenten het laatste jaar van de opleiding (hun vierde jaar).

In augustus 2006 ben ik na mijn studies beginnen werken als E&I engineer bij een bedrijf dat internationaal licenties en procestechnologie levert voor de sectoren olieraffinage, petrochemie en gasverwerking.  Tot mijn takenpakket behoorden zowel het maken van specificaties in overleg met de klant, het opvolgen, testen en inspecteren van het E&I deel van de units (instrumentatie, automatische ventielen, controle panelen,...), tot en met het in bedrijf stellen op site.

Sinds 2012 ben ik werkzaam als onafhankelijk E&I ingenieur.